Projekty

  • Palimpsest

    Konferencja nt. rewitalizacji urbanistycznej. Udział w konferencji, warsztacie międzynarodowym, publikacja.

  • Piramowicza 13

    Architektura zabytkowa Dokumentacja architektoniczna i inwentaryzacja zabytkowej kamienicy, współpraca z arch. W. Buczyńskim

  • Freiluftschule Suresnes

    Architektura zabytkowa Współpraca z IPROD, Moguncja, Niemcy oraz MuseeSuresnes, FrancjaProjekt badawczy i przygotowanie do rewitalizacji.

  • Ogrodowa 17

    Architektura zabytkowa / przebudowa Współpraca z Apsys Polska / ManufakturaOpracowanie rysunków koncepcyjnych zagospodarowania fabryki przy ulicy Ogrodowej 17.