inwentaryzacja

  • OSM Topola Królewska

    architektura przemysłowa / przebudowa i rewitalizacja Współpraca z arch. J. DobrowolskąRewitalizacja i przebudowa mleczarni w Topoli Królewskiej

  • Piramowicza 13

    Architektura zabytkowa Dokumentacja architektoniczna i inwentaryzacja zabytkowej kamienicy, współpraca z arch. W. Buczyńskim

  • Freiluftschule Suresnes

    Architektura zabytkowa Współpraca z IPROD, Moguncja, Niemcy oraz MuseeSuresnes, FrancjaProjekt badawczy i przygotowanie do rewitalizacji.