Grotniki

Projekt konkursowy

Koncepcja osiedla mieszkaniowego w Grotnikach. Współpraca z pracownią Lipski i Wujek.