Projekt domu jednorodzinnego w Bedoniu Przykościelnym

Projekt domu dostosowanego do nietypowego układu przestrzennego działki, tj. wielu poziomów, w obniżeniu terenu w dolinie niewielkiej rzeczki. Projekt na płycie fundamentowej.