nadzór autorski

  • Mieszkanie prywatne

    Przebudowa / wnętrza Przebudowa mieszkania prywatnego w centrum Łodzi, wyodrębnienie 2 oddzielnych lokali, aranżacja wnętrz.

  • „PKS” / Wydział praw jazdy i rejestracji pojazdów w Łodzi

    Architektura użyteczności publicznej / przebudowa i rozbudowa Projekt przebudowy i rozbudowy dawnego dworca PKS Północ w Łodzi, na cele Wydziału praw jazdy i rejestracji pojazdów w Łodzi. Współpraca z pracownią Lipski i Wujek.