„PKS” / Wydział praw jazdy i rejestracji pojazdów w Łodzi

Architektura użyteczności publicznej / przebudowa i rozbudowa

Projekt przebudowy i rozbudowy dawnego dworca PKS Północ w Łodzi, na cele Wydziału praw jazdy i rejestracji pojazdów w Łodzi. Współpraca z pracownią Lipski i Wujek.