Architektura to przestrzeń, funkcjonalność, estetyka, rozwiązania techniczne…

Architektura, moim zdaniem, nie powinna mieć granic.

Uważam, że nie ma podziałów między urbanistyką, architekturą i projektowaniem wnętrz, gdyż wszystkie one przenikają się w życiu codziennym i nie sposób realizować jednego w oderwaniu od pozostałych. Często powtarzam, że dobre wnętrze zaczyna się wtedy, gdy ściany stoją we właściwych miejscach, a budynek dobrze korzysta z zalet działki.

Poza tym, szerokie spojrzenie i dążenie do optymalnych rozwiązań nie może być ograniczone sztucznymi definicjami.

O wiele ciekawszą typologią jest rozróżnienie architektury ze względu na funkcję. Przeznaczenie przestrzeni, role, które ma pełnić oraz ich zmienność w czasie, pozwala stworzyć dużo bardziej użyteczną typologię architektury.

Architektura mieszkaniowa
W trakcie pracy z klientami odkryłem, że to właśnie ten rodzaj architektury jest najbardziej podatny na zmienność w czasie. Potrzeby mieszkańców zmieniają się z roku na rok, a wraz z nimi i otoczenie, które ma im służyć. Może to prowadzić do ciekawych inwestycji, takich jak odzyskanie dla potrzeb mieszkalnych zapomnianego strychu. Takie sukcesy cieszą i zaskakują jednocześnie, gdy się okazuje jak wielką wartość ma taka zapomniana przestrzeń.

Kluczem do projektowania architektury mieszkaniowej, czy to jednorodzinnej, czy w większej skali, jest poznanie klienta, jego potrzeb, jego wrażliwości i marzeń, a następnie skonfrontowanie ich z możliwościami i planami inwestycyjnymi.

Projekty typowe
Uważam za patologię naszych czasów. Nie zrozumiem chyba nigdy Inwestorów, którzy wydając kilkaset tysięcy na dom i działkę, oraz planując swoje otoczenie na wiele kolejnych lat, świadomie rezygnują z możliwości ukształtowania jej na miarę swoich potrzeb i możliwości. Kilku klientów zaufało mi już na tyle, że zgodziło się ze mną, że typowe, to mogą być mieszkania w blokach…

Architektura z technologią
Technologią jest każdy z powtarzalnych procesów, który determinuje kształt i użyteczność przestrzeni w określonym celu. Projektowanie tych procesów to bardzo ciekawe wyzwanie dla architekta. W trakcie pracy z takimi tematami mam okazję poznawać tajniki rożnych dziedzin, od zakładów utylizacji odpadów, przez procesy produkcyjne, zagadnienia związane z optymalizacją wydajności, aż po zagadnienia związane z ochroną środowiska i odnawialnymi źródłami energii.

Gastronomia
Szczególnym przykładem technologii w architekturze jest gastronomia. W skali mikro, a jednocześnie w skali bliskiej naszym codziennym doświadczeniom, jest tu bogactwo procesów zaopatrzeniowych, przygotowawczych, produkcyjnych, unikania zagrożeń (tzw. HACCP), jak również obsługa klienta na dużą skalę, ale też duży nacisk na kształtowanie estetyczne przestrzeni i tożsamości lokalu. Zdobywanie kolejnych doświadczeń w tej dziedzinie sprawia mi ogromną przyjemność, a obserwowanie jak projektowane przeze mnie lokale prosperują – jeszcze większą. Niech miarą sukcesu będą kolejne zlecenia od zadowolonych klientów!

Architektura symboliczna
Symbolizm przestrzeni użytkowanej przez człowieka stworzył architekturę. Jestem o tym przekonany. Świątynie Stonehenge, czy Hypogeum na Malcie, pokazują jak wiele wysiłku ludzie potrafią włożyć w kształtowanie imponujących symboli. Jednak to co w tych artefaktach zaskakuje najbardziej, to ilość przemyśleń i obserwacji, która stoi za każdym z tych dzieł. Siła umysłu przekształca w architekturze światło, dźwięk i przestrzeń w doznania mistyczne i estetyczne. Dzisiejsze świątynie i pomniki wpisują się w ten sam nurt, w którym jednym z najważniejszych zadań twórcy jest zrozumienie emocji odbiorcy.

Najciekawsze w architekturze jest to, że tak naprawdę granice w projektowaniu wyznaczamy my sami.

Thanks for sending your message! We will get back to you shortly.

There was a problem sending your message. Please try again.

Please complete all the fields in the form before sending.

Contact Info

  • Wycieczkowa 49b, 91-518 Łódź, Poland
  • 605725050
  • tomek.rymarek@gmail.com

a:tr architekt Tomasz Rymarek