CB Synergia

Architektura zabytkowa / rewitalizacja / architektura użyteczności publicznej

Rewitalizacja i przebudowa zabytkowego zespołu fabrycznego A. Daube na potrzeby Centrum Biurowego Synergia. Współpraca z Wilkocki Projekt.