Palimpsest

Konferencja nt. rewitalizacji urbanistycznej.

Udział w konferencji, warsztacie międzynarodowym, publikacja.