Projekt przychodni w ciasnej zabudowie miejskiej

Projekt przychodni w ciasnej zabudowie miejskiej.