Klub Scenografia

Przebudowa budynku dawnego Kina Cytryna w Łodzi na potrzeby Klubu Scenografia. Współpraca z arch. Maciejem Słowińskim.