ZPiUOK SOSNOWIEC

Architektura przemysłowa

Projekt Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu. Współpraca zWilkocki Projekt.